Toppidrett

Stall OL samarbeider med Bø videregående skole i Telemark.

Toppidrettstilbud

Ordet «toppidrett» i kombinasjon med sprangridning og videregående skole kan være et litt svevende begrep så lenge det ikke finnes noen konkret standard for hva faget skal inneholde, eller hvilken kvalitet det skal være på trener og/eller treninger.

Dersom du vil trene som en toppidrettsutøver i sprang så krever det organisert mengdetrening, en plan, et mål, system og en rød tråd i treningshverdagen.

Dette får du tilgang til på Stall OL, Norges Sprangakademi.

Vi følger en fagplan der grunnleggende rideferdigheter og hestekunnskap er en viktig del av opplæringen. Dette er ferdigheter alle ryttere trenger for å kunne utøve sporten på toppnivå og viktige verktøy å ta med seg videre i sin satsing på sporten etter endt skolegang. Treningsplanen er allsidig og utvikler både hest og rytter. Treningsmodellen sikrer hver enkelt utøver individuell tilpasning samtidig som deres mål og ambisjoner blir tatt på alvor.

Vi har mange års erfaring i å tilrettelegge og følge opp elever som vil kombinere toppidrettssatsing med videregående opplæring. Vi følger en fagplan som ligger tett opp mot det NIF krever av private toppidrettsgymnas, og tilbyr fire treningsøkter i uka og vi følger opp både hest og rytter i hverdagen. Det skal være trygt for foreldrene å sende ungdommene til oss og det skal være mulig for ryttere fra hele landet å følge drømmen sin om toppidrettssatsing. Vi er derfor tilgjengelige for elevene våre bortimot 24/7.

I tillegg til mengdetrening og oppfølging av både hest og rytter i hverdagen, følger vi opp elevene under konkurranser. Vi har en 10-hesters lastebil pluss flere hengere og sørger for at hestene kommer seg til stevner dersom foresatte ikke har anledning til å følge opp. På Stall OL, Norges Sprangakademi får alle elevene like muligheter til å utvikle seg både i trening og konkurranser.

Skolehverdagen

Skolebussen går fra riksveien som har busstopp nær stallen og den stopper like ved skolen i Bø i Telemark.

To dager i uka starter skoledagen med toppidrett, mens 3. og 4. økt foregår på ettermiddagen.

men det er også satt av tid til undervisning i toppidrett 1-2 dager i uka etter skoletid. Teori flettes inn i undervisningen eller settes opp som rene teoritimer.

Bø VGS har et velutstyrt treningsrom og sørger for at elevene får veiledning i hvilke apparater og øvelser de skal bruke for å utføre basistrening rettet mot spesialidretten.

Informasjon om Bø VGS

Bø VGS ligger i Bø sentrum. Skolen har ca. 340 elever og 55 ansatte.

Bø VGS har to spennende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering og idrettsfag og har en bred programfagsmeny både innen realfag og språk-, samfunn- og økonomiske fag.

Elevene på idrettsfag vil kunne velge mellom breddeidrett eller ulike toppidretter. Skolen har gode lokaliteter for idrett og bruker en rekke anlegg lokalt i Bø.

Bø VGS arbeider målrettet for at hver enkelt elev skal få så mye som mulig ut av skolegangen, både faglig og sosialt.

Målet er at du gjennom et trivelig, trygt og godt skolemiljø skal få læringsresultater som du er fornøyd med, og som gir deg gode muligheter videre.

Treningsfilosofi

Det er mye som kan sies om ulike treningsfilosofier, men vi mener at det viktigste er å lære alle ryttere at all god ridning er resultatet av godt samarbeid mellom to individer med ulikt ståsted. Vanligvis en rytter med massevis av drømmer og ambisjoner og en hest, som verken har drømmer eller ambisjoner.

En rytter må lære å kontrollere seg selv og sine egne følelser for å kunne samarbeide med hesten og aldri la egne ambisjoner gå på bekostning av hesten.

Ingen er født mester. En mester bygges litt etter litt, dag for dag, med tålmodighet, respekt for hesten og lidenskap for sporten.

Hvem kan søke på Stall OL, Norges Sprangakademi?

Vårt ønske er å jobbe med elever som er genuint interesserte i sporten og som har arbeidsvilje og lyst til å jobbe for å bli en teknisk bedre rytter. Det sosiale aspektet er viktig for personlig og sportslig utvikling og det ligger i faget at alle skal bidra til gode relasjoner i gruppa ved å respektere, støtte, motivere og hjelpe hverandre.

Vi stiller ingen konkrete krav til konkurransenivå eller hestemateriell, men når det gjelder hesten så må den være egnet til formålet og av en viss kvalitet. Den bør kunne levere på minimum 120cm nivå, selv om rytteren har lite konkurranserutine ved skolestart.

Utviklingen for rytterne går fort med mengdetrening, men som rytter er man aldri bedre enn den hesten man sitter på.

Alle elevene våre får tilpasset trening og oppfølging under konkurranser. Vårt treningssystem er tilpasset elever fra 80 cm til GP-nivå. Vårt bidrag til å øke bredden i sporten er å gi ambisiøse ryttere fra hele landet mulighet til å trene og konkurrere som en toppidrettsutøver kombinert med en tilrettelagt skolehverdag.

Unghest anbefales ikke.

Hvordan søker man?

Start med å ta kontakt med Stall OL, Norges Sprangakademi, så avtaler vi et tidspunkt for prøveridning og samtale. Vi kartlegger blant annet søkeres nivå, ambisjoner og motivasjon til å gå inn i en hverdag som i hovedsak dreier seg om studier og mengdetrening i spesialidretten sin.

Vi nås på mail eller telefon lise.stallol@gmail.com, ove.stallol@gmail.com,

Lise Wallentinsen tlf. 918 67 985

Ove Hansen tlf. 908 28 140